Công trình » Quy hoạch đô thị
Khu dân cư An nhơn Tây

Khu dân cư An Nhơn Tây - Huyện Củ Chi- TPHCM

Quy mô: 71.3 ha
Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Củ Chi