Công trình » Quy hoạch đô thị
Khu dân cư Tân Hiệp

Khu dân cư Tân Hiệp - Huyện Hóc Môn- TPHCM

Quy mô: 288,14 ha
Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Hóc Môn