Công trình » Công trình đạt giải thưởng
Đại học Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Quốc Gia TPHCM

Giải thưởng Kiến trúc quốc gia năm 2008
Địa điểm: Phía Đông của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

 

T ổng diện tích khu đất là: 10,635 ha.

-          Khu vực văn phòng, lớp học, giảng đường

-          Khu vực công viên – Quảng trường

-          Khu vực luyện tập TDTT và dịch vụ