Công trình » Công trình đạt giải thưởng
Phương án dự thi thiết kế Quảng trường 2-4 Khánh Hòa

Đạt giải Nhì cuộc thi thiết kế Quảng trường 2-4, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa