Công trình » Công trình hành chính - văn phòng
KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI-CAO ỐC VĂN PHÒNG-TÒA SOẠN BÁO TUỔI TRẺ

Quy mô: 14 tầng

Diện tích: 5554,5 m2
Chủ đầu tư: Báo Tuổi Trẻ TPHCM
Địa chỉ: Gò Vấp - TPHCM


Tổng mức đầu tư : 400 tỷ

Quy mô :  20 tầng + 02 hầm

Công việc : Hoàn tất Quy hoạch chi tiết 1/500 - Thiết kế cơ sở - Thiết kế kĩ thuật